Thai Herbal Compress Ball For Face

Email
ลูกประคบสมุนไพร
草药球
Size: 30 g
Description

Herbal compress ball and large size standard, export quality!!

Properties:

- Use a compress to relieve pain in the body Helps to relax- Reduce muscle symptoms Pain relief

- Helps to reduce swelling Inflammation of the muscles, tendons, joints after 24-48 hours

- Helps the fascia to dissolve

- Reduces joint congestion

- Reduce pain

- Helps to increase blood circulation Improving blood circulation

- Reduce beriberi symptoms Reduces inflammation of the skin.

- Hot compress to increase milk for mothers

- Hot compress for staying after fire

Method of use:

1- Remove the LISBCO herbal compress ball from the packaging.

2- Soak an herbal compress in water for 3 minutes.

3- Can be baked in the microwave in 3 minutes or steamed for 10-15 minutes.

4- Test the temperature to avoid overheating. Gently roll or massage the affected area.

* When finished after use, can be stored for the next time by putting the plastic bags tightly closed, then put in the freezer Or to dry in the sun *

Key ingredients: Plai, turmeric, lemongrass, kaffir lime skin, borneol, dried tamarind leaves Camphor and others.

Like most touch-based healing modalities, Thai herbal ball massage benefits the mind and the body by providing relaxation and pain relief.

Aside from these two, here are additional benefits.

1. Helps heal bruised, sore muscles and ligaments. This is especially good for the neck, shoulders, and upper back. The herbal balls release its essential oils and medicinal properties that penetrate the skin. A study has looked into the effectiveness of Thai herbal ball massage. The study found both massage and non-steroidal anti-inflammatory drugs reduced osteoarthritis pain. The results also showed a higher rate of pain reduction for the massage compared to NSAIDs.

2. Relaxation and relief to recharge your energies. The combination of touch therapy and the soothing scents of aromatherapy create a calming effect. This effect restores balance to your senses and energy. This helps to create balance and harmony in the body.

3. Improves lymph drainage and blood circulation. Fully functional lymph drainage keeps the toxins flushed out of your body and boosts your immune system. A healthy lymphatic system keeps you from infection, inflammation, and getting sick. Improved blood circulation, on the other hand, leads to increased energy and vitality. More oxygen-rich blood reaches your brain and organs. This makes your body perform at optimal levels. It also gives skin a healthy glow and helps cells regenerate faster.

4. Cleans heals and strengthens the skin.

Some ingredients in the herbal ball mixture also have a skin-clearing effect.

And many more...

 

ประโยชน์ของลูกประคบ

- บรรเทาอาการปวดเมื่อย และช่วยผ่อยคลาย

-  ช่วยลดอาการบวม อักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อหลัง 24-48 ชั่วโมง

- ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ

-  ช่วยให้เนื้อเยื่อ พังผืด ผืดตัวออก

- ลดการติดขัดของข้อต่อ

- ลดอาการปวด

- ช่วยเเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต

 

ลูกประคบสูตรและมาตราฐานโบราณ ขนาดใหญ่ คุณภาพส่งออก!!

สรรพคุณ:

- ใช้ประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดตามร่างกาย ช่วยให้ผ่อยคลาย

- ลดอาการกล้ามเนื้อเกรง บรรเทาอาการปวด

- ช่วยลดอาการบวม อักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อหลัง 24-48 ชั่วโมง

- ช่วยให้เนื้อเยื่อ พังผืด ผืดตัวออก

- ลดการติดขัดของข้อต่อ

- ลดอาการปวด

- ช่วยเเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น

- ลดอาการเหน็บชา ลดอาการอักเสบของผิวหนัง

- ประคบร้อนเพื่อเพิ่มน้ำนมสำหรับคุณแม่

- ประคบร้อนสำหรับอยู่ไฟหลังคลอด

วิธีการใช้งาน :

1- นำลูกประคบสมุนไพร LISBCO ออกจากบรรจุภัณฑ์

2- แช่ลูกประคบสมุนไพรในน้ำเป็นเวลา 3 นาที

3- สามารถอบด้วยไมโครเวฟในเวลา 3 นาทีหรือนึ่งประมาณ 10 - 15 นาที

4- ทดสอบอุณหภูมิเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนจนเกินไป ค่อย ๆ คลึงหรือนวดบริเวณที่มีอาการปวด

*เมื่อใช้งานเสร็จสามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปโดยการใส่ถุงพลาสติกแล้วปิดให้สนิทจากนั้นนำใส่ช่องแช่แข็ง หรือผึ่งแดดให้แห้ง*

ส่วนประกอบที่สำคัญ : ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร้ ผิวมะกรูด พิมเสน ใบมะขามอบแห้ง การบูรและอื่นๆ

 

球浸泡在水中。热气腾腾的微波1-3分钟,并叶子少冷却下来。

把球面积的身体,你要順时针方向按摩。(要做到这一点,而你使用压球和按摩。)

用球后,应该留下它的凉爽和干燥。然后把球放入塑料袋,并将其放置在冰箱中。这将是不停球的时间较长。一球都可以使用。约3-4倍

   
© 2018 LISBCO. All Rights Reserved.